Paper Feed Unit Type PB2010 (416456) Podajnik papieru Typ PB2010

Dodatkowe 2 kasety na papier o pojemności 2 x 500 arkuszy.