Toner NRG SP 4100 (407007/AIOSP4100) Print Cartridge SP 4100N/SP 4110N AIO

Toner NRG SP 4100 (407007/AIOSP4100) Print Cartridge SP 4100N/SP 4110N AIO do:
Nashuatec
SP 4100N, SP 4110N, SP 4210N, SP 4310N
Ricoh
SP 4100N, SP 4110N,  SP 4210N, SP 4310N
Rex Rotary
SP 4100N, SP 4110N, SP 4210N, SP 4310N
Gestetner
SP 4100N, SP 4110N, SP 4210N, SP 4310N
Wydajność ok. 15.000 stron A4 przy 5% pokryciu.

Kiedy należy wymienić pojemnik z tonerem

Po wyświetleniu komunikatu “Wymień moduł drukujący” można jeszcze wydrukować około 200 arkuszy.

Jeżeli na wyświetlaczu zostanie wyświetlony poniższy komunikat, należy wymienić pojemnik z tonerem.

  • Należy przechowywać toner oraz pojemnik z tonerem w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  • W przypadku dostania się tonera (lub zużytego tonera) do dróg oddechowych należy przepłukać gardło dużą ilością wody i wyjść na świeże powietrze. Jeśli to konieczne, skonsultować się z lekarzem.
  • Jeżeli dojdzie do kontaktu skóry z tonerem lub zużytym tonerem, należy dokładnie umyć skażoną powierzchnię ciała wodą z mydłem.
  • Jeżeli toner dostał się do oczu, należy je niezwłocznie przepłukać dużą ilością wody. Jeśli to konieczne, skonsultować się z lekarzem.
  • Zużyty moduł należy przekazać sprzedawcy urządzenia lub złożyć w odpowiednim punkcie składania odpadów.
  • Jeśli użytkownik samodzielnie pozbywa się pojemników, powinien robić to zgodnie z lokalnymi przepisami.
  • Jeśli toner zostanie połknięty, należy jego stężenie rozcieńczyć, pijąc duże ilości wody. Jeśli to konieczne, skonsultować się z lekarzem.
  • Unikać kontaktu tonera z ubraniem lub skórą podczas usuwania zacięcia papieru lub wymiany tonera. Jeżeli nastąpił kontakt skóry z tonerem (lub zużytym tonerem), należy to miejsce dokładnie umyć wodą z mydłem.
  • Jeśli nastąpi kontakt tonera z ubraniem, należy je wyprać w zimnej wodzie. Pod wpływem gorącej wody tkanina zabarwi się tonerem, a plamy mogą być niemożliwe do usunięcia.
  • Toner (zużyty i nowy) oraz pojemniki na toner należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.