Polityka prywatności

Polityka prywatności toner24h.pl

Administratorem zbioru danych jest LANCS1 sp. z o.o. wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000332205, NIP 5213533013, REGON 141951157 prowadzący działalność w Warszawie, przy ul. Rudnickiego 3A lok 1H. Baza Konsumentów toner24h.eu jest zgłoszona do GIODO.

Gromadzone dane są wyłącznie przetwarzane do:

  • Realizacją zamówienia;
  • Celów marketingowych (wyłącznie za zgodą Klienta);
  • Wysyłki na adres email przez firmę Grupa Allegro sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu jednoraznowej ankiety dotyczącej Programu Partnerskiego "Zaufane Opinie"

Wpisywane przez Państwa dane są szyfrowane bezpiecznym certyfikatem SSL. Do realizacji zamówień wykorzystujemy poniższe dane:

  • Imię nazwisko / Nazwa firmy
  • Adres, kod pocztowy miejscowość
  • adres email, telefon kontaktowy
Dane teleadresowe przekazywane są Poczcie Polskiej, UPS i InPost w celach realizacji zamówienia. Każdy klient ma prawo do wglądu i poprawy danych osobowych z wyłączeniem danych, na które zostały wystawione dokumenty sprzedażowe (paragon, Faktura VAT).

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności i opublikowania jej na tej stronie.