Papier jednostronnie zabezpieczony przed kopiowaniem, format A4 (Security paper)

Papier jednostronnie zabezpieczony przed kopiowaniem, format A4 (Security paper)

Szukają Państwo rozwiązania, które zabezpieczy ważne dokumenty przed fałszowaniem, nieautoryzowanym powielaniem? Papier zabezpieczony przed kopiowaniem (Security paper) to odpowiedź na Państwa potrzeby.

Na skopiowanym dokumencie  pojawi się dowolny tekst np. nazwa firmy, napis „KOPIA”, który jednoznacznie wskaże na powielenie dokumentu.

Wygląd papieru dopasujemy do potrzeb i upodobań indywidualnych Klienta.

Oferujemy Państwu kilka możliwości do wyboru:
- tekst (dowolny),
- format papieru (A3, A4, A5),
- kontrast,
- typ maski (wzór),
- czcionka, styl czcionki, rozmiar czcionki, kontur czcionki, położenie czcionki,
- kąt nachylenia tekstu, powtarzalność tekstu.

Papier zabezpieczony przed kopiowaniem (Security paper) przeznaczony jest do:
- dokumentów prawnych,
- umów,
- rozporządzeń,
- pozwoleń,
- raportów,
- sprawozdań,
- certyfikatów,
- świadectw,
- dyplomów,
- dokumentacji medycznej oraz innych dokumentów, które chcesz zabezpieczyć.

* Cena za 1 arkusz formatu A4.