Toner NRG Type 260 Cyan (CT260CYN/888461) Color LP Print Cartridge Type 260 OEM

Toner NRG Type 260 Cyan (CT260CYN/888461) Color LP Print Cartridge Type 260 OEM do:
Nashuatec C7528n, C7535hdn
Ricoh CL7200, CL7300
Rex Rotary C7528n, C7535hdn
Gestetner C7528n, C7535hdn
Lanier LP332c, LP335c
Infotec IPC2832, IPC3535e
Wydajność 10.000 stron A4 przy 5% pokryciu.